De DT-Dokter

Eerste hulp bij taalproblemen

• Leer foutloos spellen, te beginnen met de d's en t's

• Individuele stoomcursus op maat

• Korting voor studenten

• In Amsterdam, in company of via webcamStoomcursus op maat

Veel mensen voelen zich onzeker over de spelling van Nederlandse werkwoorden. Ze weten vaak niet goed wanneer een woord eindigt met een d, een t, of met dt.

Bent u ook zo iemand die daar moeite mee heeft? U kunt heel eenvoudig van uw onzekerheid afkomen.

Leer nu in een vertrouwelijke, individuele lessituatie hoe het moet. Joanna Hardeman biedt handzame stoomcursussen op maat.Waarom?
In onze maatschappij worden we geregeld beoordeeld op hoe wij ons in taal uitdrukken en hoe wij ons schriftelijk weren. Door verslechterd onderwijs is er tegenwoordig in Nederland een fikse groep taalgebruikers die de juiste regels nooit goed geleerd heeft. Eén van de grootste struikelblokken is de spelling van woorden met d, t, of dt. Uit onderzoek is gebleken dat veel onderwijzers in het basisonderwijs zelf niet eens weten hoe de regels zijn. Hoe moeten ze het dan ooit aan hun leerlingen uitleggen?


Uw tekstverwerker biedt geen uitkomst
Veel mensen vertrouwen tegenwoordig op de spellingscorrectie-functie van hun tekstverwerker. Ten onrechte! Tekstverwerkers kunnen niet zien of ‘word’ met een d of met dt moet worden geschreven. Want allebei de vormen zijn bestaande woorden, maar er is maar één vorm goed –welke? Veel mensen gokken maar wat – en gaan zo de helft van de tijd de fout in.

Is het echt zo moeilijk? Nee, dat is het dus niet, maar je moet jezelf een paar dingen goed aanleren voor je je als taalgebruiker veilig kan voelen.
Je moet de taalregels opnieuw leren
Vervolgens moet je die regels begrijpen
Tenslotte moet jezelf aanleren: altijd opletten


De DT-dokter

Joanna Hardeman helpt u in drie tot vier uur van uw dt-probleem af. Voorgoed.

Joanna geeft u privéles in het centrum van Amsterdam of komt langs voor in company trainingen in uw bedrijf.
Joanna biedt:
• Individuele begeleiding
• Les in uw eigen tempo, op grond van uw eigen mogelijkheden


De cursus is zeer geschikt als voorbereiding op taaltoetsen van universiteiten en hogescholen. Maar ook vele anderen hebben baat gevonden bij een stoomcursus dt-spellen.


Aanvullende modules

Aan het slot van de les, als u het dt-spellen goed onder de knie heeft, kunnen we bekijken of er nog andere spellings- en taalproblemen zijn. Daarna kan op maat een voor u geschikt programma worden samengesteld. Het kan gaan om kwesties als:

• interpunctie, accenten en leestekens;
• de tussen-n;
• hoofdlettergebruik;
• hen/hun, dat/wat, als/dan;
• verkleinwoorden, meervoudsvormen;
• u/uw, jou/jouw;
enzovoort.